Behandeling van dyslexie

Kinderen met ernstige dyslexie schrijven woorden vaak zoals zij de klanken horen en missen de steun van een geautomatiseerd woordbeeld. Pi-Spello is onze behandelingsmethode die het kind leert om de juiste klanken en klankstukjes binnen een woord te herkennen en leert deze klanken en klankstukjes om te zetten in de juiste tekens en woorddelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kleur-klank koppeling.

De behandelingen zijn erop gericht dat eerst de makkelijke klanken en woordbeelden worden gekoppeld aan kleuren en daarna de moeilijkere. Deze extra informatie biedt het kind de mogelijkheid om juist te leren spellen. En zij is er op gericht om steeds moeilijkere combinaties aan te leren. Vooraf wordt er gekeken naar welke fouten er precies gemaakt worden, waardoor ieder kind op zijn eigen niveau wordt behandeld.

Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Dyslexie, waardoor u de zekerheid hebt dat de door ons aangeboden methoden en behandelingen van goede kwaliteit zijn.

Natuurlijk wordt ook het lezen niet vergeten. Veel kinderen met ernstige dyslexie zijn enkele AVI’s achter ten opzichte van hun leeftijdgenoten. Kinderen ‘hakken en plakken’ vaak woorddelen en woorden bij het lezen. Door middel van een andere leestechniek wordt de nadruk op synthese en vloeiend lezen gelegd. Hierdoor ervaart uw kind op den duur een groter plezier in lezen en gaat zijn leesvaardigheid voorruit.