Intelligentieonderzoek

Uw kind kan leerproblemen ervaren op school. Zit uw kind wel op het juiste niveau? Is uw kind misschien aan het onderpresteren? Een te hoog of te laag opleidingsniveau kan veel problemen geven. Soms wordt intelligentie-onderzoek ingezet door scholen zelf. Wanneer u als ouder zelf intelligentie-onderzoek wil laten uitvoeren dan kan u uw kind aanmelden bij O3 Schoolpsychologie. O3 Schoolpsychologie maakt gebruik van de WISC-V-NL voor het vaststellen van de intelligentie van kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar. Deze veelgebruikte test is zeer betrouwbaar en valide. Maar ook voor uw kind jonger dan 6 of ouder dan 16 jaar kunnen wij intelligentietesten afnemen. In het eerste geval nemen wij de WPPSI af en in het tweede geval de WAIS. Wanneer er redenen voor zijn kunnen we ook non-verbale testen, zoals de SON, afnemen. Tot slot hebben we ook de nieuwste IDS-2 tot onze beschikking. Onze voorkeur gaat altijd uit naar de nieuwste en wetenschappelijk goed gefundeerde tests, passend bij de hulpvraag.

Hoogbegaafdheid
Wij hebben jarenlange ervaring met hoogbegaafdheid. Mocht u en/of de leerkracht van uw kind denken aan hoogbegaafdheid, dan kan u starten met een intelligentieonderzoek. Dit kan u meer inzicht geven in het intelligentieprofiel van uw kind, inclusief de relatieve sterktes en zwaktes. Op sommige scholen wordt een intelligentiemeting gevraagd als onderbouwing voor het opstarten van hoogbegaafden-onderwijs.
Ook kan u kiezen voor een volledig onderzoek naar hoofbegaafdheid. Hierbij wordt naast intelligentie breder gekeken naar de ontwikkeling van uw kind, naar de opgroei- en leeromgeving van uw kind en wat helpende en belemmerende factoren zijn in het al dan niet hoogbegaafd functioneren.

Het model van Mönks

Het model van hoogleraar ontwikkelingspsychologie Franz Mönks gaat ervan uit dat een persoon hoogbegaafd is wanneer hij beschikt over: hoge intellectuele capaciteiten, een hoge mate van creativiteit en een hoge mate van motivatie. Hierbij moet er rekening worden gehouden met het feit dat deze drie persoonskenmerken er niet altijd uit komen. Het gebeurt regelmatig dat hoogbegaafden juist gedemotiveerd raken door belemmerende omgevingsfactoren. 


Bron: 
https://www.lich.nl/


Contact
 
Wilt u weten hoe het intelligentieprofiel van uw kind is opgebouwd? Of denkt u of school aan hoogbegaafdheid? Bekijk de tarieven of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.