WISC-III en WISC-V

In Nederland is de meest gebruikte intelligentietest (IQ test) de WISC-III NL. Maar sinds kort beschikken wij ook over de WISC-V NL. Dit is de vervanger van de WISC-III NL

Naast deze meest gebruikte test beschikken wij ook over andere intelligentietesten. De WISC heeft de voorkeur, maar als deze recent is afgenomen (binnen twee jaar) dan beschikken wij ook over de SON en de WNV. Beiden zijn non-verbale intelligentie testen die een accurate weergave geven van het IQ. Deze IQ test is dus ook geschikt voor kinderen die tweetalig zijn opgevoed. Zij hebben vaak een mindere beheersing van de Nederlandse taal, waardoor de voorkeur uitgaat naar een non-verbale intelligentietest.

Onze voorkeur gaat echter altijd uit naar de nieuwe WISC-V NL. Dit staat voor Wechtsler Intelligent Scale for Children versie 5 Nederlandse versie. Deze IQ-test nemen wij in het Nederlands af en bestaat uit de verschillende subtests.

Een intelligentie tussen 85 en 115 geldt als “gemiddeld”, terwijl een intelligentie vanaf 130 geldt als ondergrens voor “hoogbegaafd”. Gecombineerd met de verhoudingen binnen de subtest ontstaat er een beeld van sterktes en zwaktes in het profiel.

Na het afronden van de aanmeldingsprocedure wordt er een afspraak gemaakt voor het afnemen van de test. De afname duurt ongeveer 2 uur (waarbij u als ouder niet aanwezig mag zijn). Voor de test zelf hoeft u niets mee te nemen of voor te bereiden. Wij proberen de resultaten reeds op de dag van het onderzoek met u te bespreken.

Na de test ontvangt u indien mogelijk binnen 2 weken een officieel WISC-III rapport met alle scores, uitleg en interpretatie van de betekenis van die scores en gerichte adviezen, waarin de resultaten van het nagesprek zijn verwerkt.
Het intelligentieonderzoek kan ook uitgebreid worden met ander onderzoek, bijvoorbeeld met Neuropsychologisch onderzoek naar aandacht, concentratie en geheugen. Dat zijn precies die gebieden die problemen veroorzaken bij ADHD.