Schoolpsychologie voor het onderwijs

O3 Schoolpsychologie specialiseert zich op diagnostiek en behandeling van dyslexie en ADHD, maar de mogelijkheden voor scholen zijn veel breder. Bovendien kan veel via de eerstelijns psychologische zorg gedeclareerd worden.

Ernstige enkelvoudige dyslexie

 • O3 Schoolpsychologie heeft het Keurmerk Dyslexie van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) gekregen. Wij zijn daarmee de eerste in Alphen aan den Rijn die de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie via de zorgverzekering van de ouders mogen doen. Bent u leraar, RT-er of zorgcoördinator van een basisschool en wilt u meer weten over deze zorg, neem dan contact met ons op.
 • Wij streven ernaar om een zo goed mogelijk contact met de basisscholen te onderhouden. Wij willen daarom graag met u in contact komen, zodat uw leerlingen die zorg krijgen die ze nodig hebben.

 

Speciaal: diagnostiek van dyslexie voor het voortgezet onderwijs:

 • Als u als school ons de juiste gegevens stuurt dan kunnen wij voor € 225,- een dyslexieverklaring afgeven. Daarvoor hebben wij, naast de didactische gegevens, enkele onderzoeksgegevens nodig die door een RT-er of zorgcoördinator afgenomen mogen worden

Aanbod: diagnostiek voor leerlingen in basis- en voorgezet onderwijs:

 • In kaart brengen van sterke en zwakke punten in het cognitieve profiel, zodat optimale begeleiding nagestreefd kan worden (capaciteitenonderzoek);
 • In kaart brengen van sterke en zwakke punten op de leergebieden, zodat planning van de leerdoelen mogelijk wordt (onderzoek naar leerproblemen als  dyslexie, dyscalculie,  etc.);
 • In kaart brengen van sterke en zwakke punten van sociaal- emotioneel functioneren thuis, op school, in vrije tijd, zodat de leerling zo goed mogelijk geholpen wordt bij een tot dan  moeizame ontwikkeling (onderzoek m.b.t. zelfbeeld, faalangst, depressie,  gedragsproblematiek,  autisme, hyperactiviteit, etc.);
 • Nieuw in het pakket: het onderzoek kan ondersteund worden door nader neuropsychologisch onderzoek;
 • Verklaring van dyslexie of dyscalculie ex artikel 55 van het examenbesluit (BAO en VO);
 • Diagnostiek en behandeling van dyslexie i.v.m. “enkelvoudige ernstige dyslexie” op de basisschool;
 • Diagnostiek en behandeling van dyslexie i.v.m. “meervoudige ernstige dyslexie” (BAO, VO, volwassenen);
 • Scholen worden gestimuleerd om alles te doen wat ze kunnen en mogen zodat overdracht van kennis plaatsvindt en vaardigheden op school zelf aangeleerd worden;
 • Diagnostiek en/of bespreking op school is mogelijk en heeft veel voordelen voor school en leerling: het onderzoek  wordt door allen ervaren als deel uitmakend van het schoolproces;
 • Begeleiding  van cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Planning van leerontwikkeling;
  • Advisering bij overgang BAO-VO;
  • Inschakelen en ontwikkelen van kennis en ervaring van schoolmedewerkers;

Maatwerk: op leerlingniveau en /of op schoolniveau:

 • pakketten op maat voor leerlingen zijn mogelijk bij enkelvoudige tot meervoudige vragen m.b.t. capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerproblemen en neuropsychologische functioneren.
 • pakketten op maat zijn mogelijk voor scholen:
  • “Smal”  indien er op het betreffende gebied specialisten op school aanwezig zijn die zoveel als mogelijk alle werkzaamheden zelf verrichten behalve de “GZ-voorbehouden” werkzaamheden.
  • “Breed”  indien scholen een traject geheel uit wensen te besteden.
Neem vrijblijvend nader contact op, bijvoorbeeld via het contactformulier.