Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt vaak ingezet in behandelingen. CGT is kortdurend, gestructureerd, voor verschillende problematieken toepasbaar en aan te bieden aan zowel volwassenen als kinderen en jongeren. CGT gaat in op het eigen gedrag en eigen gedachten, waarbij deze onderzocht en waar nodig aangepast worden.

 

Cognitieve therapie

Binnen de cognitieve therapie staan de cognities (gedachten, opvattingen, herinneringen etc.) van de cliënt centraal. Er wordt vanuit gegaan dat de manier van denken invloed heeft op het doen en laten. Dit kan gezien worden als een gekleurde bril waardoor de cliënt kijkt; bepaalde opvattingen kleuren de gedachten en hiermee het gevoel en gedrag. Vanuit deze visie gaat de cliënt met de behandelaar samen in eerste instantie op zoek naar deze gedachten en opvattingen. Vervolgens worden deze gedachten “getest” op verschillende manieren. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan of de gedachte wel klopt (bijvoorbeeld: bij de gedachte “Ik kan helemaal niks” wordt samen met de behandelaar een lijstje opgesteld van dingen die de cliënt wél kan, waarmee de opgestelde gedachte ontkracht wordt). Daarna wordt gekeken naar andere, meer helpende en meer kloppende, gedachten ter vervanging.

 

Gedragstherapie

Zoals de naam al doet vermoeden staat binnen de gedragstherapie het gedrag centraal. Wanneer kinderen niet weten hoe ze met bepaalde gevoelens of situaties om moeten gaan, kan dit resulteren in onhandig of ongepast gedrag. Hoe je je gedraagt, kan sterk beïnvloeden hoe er op je gereageerd wordt en hoe je je voelt. Wanneer je bijvoorbeeld vanuit een bepaalde angst een situatie uit de weg gaat, wordt deze situatie steeds spannender. Binnen de gedragstherapie gaat de behandelaar samen met de cliënt op zoek naar het gedrag wat aangepakt moet worden. Hierbij wordt gekeken naar de situaties waarin dit gedrag voorkomt. Vervolgens wordt gekeken naar meer passende gedragingen en wordt hier mee geoefend aan de hand van huiswerkopdrachten en experimenten.

 

Toepassing CGT

CGT is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Er wordt gefocust op gedrag en gedachten die zich nu voordoen; het verleden komt hierbij slechts kort aan bod. Wanneer aanwezige gedachten en gedragingen met de behandelaar vastgesteld zijn, wordt aan de hand van oefeningen en huiswerkopdrachten geoefend met nieuwe manieren van denken en doen. Hierbij is het oefenen buiten de behandelingen van groot belang (neem voor illustrerend oefenmateriaal ook eens een kijkje op onze CGT downloadspagina)

CGT wordt vaak toegepast in situaties met angsten en depressieve gedachten, maar kan ook toegepast worden bij onder andere zelfbeeldproblemen, trauma, (complexe) rouw, systeemproblematieken, dwangproblemen, ADHD en opstandig gedrag. CGT is dan ook een vaak toegepaste therapie binnen O3 Schoolpsychologie.

Een CGT-traject kan voor kinderen en jongeren vergoed worden via de gemeente. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, gemeentelijke toegang (JGT/CJG) of een verwijzing van Jeugd- en gezinsteams (Alphen aan den Rijn) nodig. Daarnaast is een zelf-bekostigd traject bij O3 Schoolpsychologie ook mogelijk.

 

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u vragen over een behandeltraject? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.