Aanbod

Aanmelding                                                                                                                                     U kunt u aanmelden voor onderzoek of behandeling bij O3 Schoolpsychologie. Na de aanmelding nemen we binnen een week contact met u op over de vervolgstappen. Om het dossier compleet te maken, verzamelen we alle benodigde gegevens, zoals bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, eerdere onderzoeksverslagen en handelingsplannen van school. Vaak wordt er ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Als we alle nodige informatie hebben, plannen we een onderzoek in. De wachttijd is afhankelijk van de drukte op dat moment; wij communiceren over de actuele wachttijd gedurende de aanmelding.

Onderzoek                                                                                                                      Afhankelijk van de hulpvraag worden er 1 of meerdere dagdelen gepland. Vaak wordt er gestart met een intakegesprek met ouders en eventueel het kind. Er wordt besproken welke hulpvraag er precies ligt en hoe het onderzoek eruit komt te zien. Bij bredere vragen brengen we graag de hele ontwikkeling van uw kind in kaart.

De andere dagdelen zullen we aan de slag gaan met uw kind. Ook nemen we met uw toestemming contact op met de leerkracht van uw kind. Het is vaak mogelijk om de resultaten (deels) aan u terug te koppelen in de geplande dagen. In de andere gevallen wordt er een nieuw gesprek gepland voor de terugkoppeling. Het is ook mogelijk om een gesprek met school vorm te geven.

Aan de hand van de adviezen worden vervolgstappen besproken. Als behandeling passend en gewenst is, wordt bekeken wat wij hierin kunnen bieden en op welk termijn u aan de slag kunt bij O3 Schoolpsychologie.

Behandeling
Een behandeltraject bij O3 Schoolpsychologie is afgestemd op uw persoonlijke hulpvraag en omstandigheden. Daarom wordt bij aanvang altijd besproken welke vorm het traject aanneemt. Hierbij kunt u denken aan de duur, de frequentie, online of face-to-face en wie erbij wordt betrokken.
We werken aan de hand van algemene richtlijnen en protocollen. Daarnaast staan we open voor uw input: hoe wordt u of uw kind het beste geholpen? We gaan graag met u in gesprek.