Depressie

Een depressie wordt doorgaans gekenmerkt door een aanhoudende sombere stemming en verminderd plezier in bijna alle activiteiten. Depressie is een veel voorkomend probleem bij volwassenen, maar ook kinderen en jongeren kunnen met een depressie te maken krijgen. Hoe dit eruit ziet en hoe zij hiermee geholpen kunnen worden, leest u op deze pagina.

Herkennen

Een depressie kan zich op verschillende manieren uiten. U kunt denken aan een algeheel sombere stemming, verminderd interesse en plezier in activiteiten, gewichtsverlies of juist -toename, slaapproblemen, rusteloosheid of juist traag zijn, vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid en schuld, verminderde concentratie en gedachten aan de dood. Bij kinderen en jongeren kan een depressie soms lastiger te herkennen zijn. U kunt als ouder bijvoorbeeld extra letten op een geïrriteerde stemming, sneller boos of verdrietig reageren, plotselinge huilbuien, minder lachen, activiteiten uit de weg gaan en stemmingswisselingen. Heeft u vermoedens van een mogelijke depressie bij uw kind, kunt u vrijblijvend contact opnemen met O3 Schoolpsychologie.

Onderzoek 

Een onderzoek naar een eventuele depressie kan vergoed worden via de gemeente. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, gemeentelijke toegang (JGT/CJG) of een verwijzing van Jeugd- en Gezinsteams (voor Alphen aan den Rijn) nodig. De opbouw van het onderzoek verschilt per hulpvraag. Doorgaans wordt gestart met een gesprek met u als ouders, om onder andere de ontwikkeling van uw kind door te spreken. Gaat het om een jongere, dan is deze ook aanwezig bij het gesprek. Ook worden de kenmerken van een depressie met u als ouder(s) en/of het kind of jongere doorgesproken. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen aanvullende onderzoeksmaterialen ingezet worden.

Behandeling

Er kunnen verschillende oorzaken aan te wijzen zijn voor een depressie. Denk bij kinderen en jongeren bijvoorbeeld aan grote levensveranderingen, hechtingsproblemen en pestervaringen. Bij de start van een behandeltraject wordt met de jongere of het kind en de ouders gekeken naar welke factoren van invloed lijken te zijn. Vervolgens zal een passend plan opgesteld worden, welke vaak bestaat uit psycho-educatie (uitleg over depressie) en cognitieve gedragstherapie. Deze vorm van therapie bevat twee belangrijke onderdelen: activatie om in kleine stappen meer te gaan doen en cognitieve therapie om de negatieve gedachtegang langzaamaan te doorbreken. Ook voor een vergoed behandeltraject heeft u een verwijsbrief van de huisarts, gemeentelijke toegang (JGT/CJG) of verwijzing van Jeugd- en Gezinsteams (voor Alphen aan den Rijn) nodig.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. 

Voor verdere informatie en tips voor ouders kunt u terecht bij Oudervereniging Balans.