AD(H)D

Wat is ADHD?
Kinderen met ADHD hebben moeite om zich te concentreren en hun aandacht lang op een onderwerp te richten. Bovendien zijn ze vaak onrustig en hyperactief. ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een stoornis die maakt dat de schoolresultaten vaak tegenvallen, terwijl uw kind er wel slim genoeg voor is. Met onderzoek en behandeling kunt u uw kind echter helpen om het beste uit zichzelf te halen.


      Er zijn verschillende typen ADHD te onderscheiden:

  1. Wanneer kinderen moeite hebben om zich te concentreren en hun aandacht te focussen, maar geen last hebben van impulsiviteit of hyperactiviteit, wordt er vaak gesproken van ADD. De officiële term is het overwegend onoplettende beeld.

  2. Bij kinderen die enkel impulsief en druk zijn (zonder concentratieproblemen), wordt gesproken over het overwegend hyperactieve/impulsieve beeld.

  3. Tot slot zijn er kinderen waarbij de klachten zowel de concentratieproblemen als de impulsiviteit en hyperactiviteit omvatten. Hierbij kan het gaan om het gecombineerde beeld


Benadering van O3 Schoolpsychologie 
De psychologen en orthopedagogen van O3 Schoolpsychologie zijn bevoegd om de diagnose ADHD en/of ADD vast te stellen. Mocht na onderzoek blijken dat er sprake is van ADHD bij uw kind, dan wordt doorgaans geadviseerd te starten met psycho-educatie en/of ouderbegeleiding. Hierin leren u en uw kind over wat ADHD is, en hoe u daar mee om kan gaan. Een andere aanvullende behandeling kan een training zijn gericht op executieve functies. Deze behandelingen kunnen geboden worden door O3 Schoolpsychologie, of door een andere zorgaanbieder, afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Mochten psycho-educatie en ouderbegeleiding niet voldoende zijn dan zou u kunnen overwegen om in gesprek te gaan met een arts over medicatie. O3 Schoolpsychologie heeft geen arts in dienst. Indien u meer informatie wil over medicatie dan kan u een afspraak maken met uw huisarts of met een (kind- en jeugd) psychiater.

Contact  
Wilt u weten of uw kind daadwerkelijk ADHD heeft? Of bent u geïnteresseerd in een behandeling of training? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. 

Voor meer informatie en tips voor ouders kunt u hier terecht: 
https://balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-adhd/