Intelligentie

Een intelligentieonderzoek kan de eerste stap zijn in de zoektocht naar een passende aanpak voor uw kind op thuis of op school. Onderwijs dat niet passend is bij de capaciteiten van het kind (ondervraging of overvraging) kan op verschillende gebieden voor problemen zorgen. Ook thuis is het belangrijk dat een kind aangesproken wordt op een niveau dat hij of zij aankan.

Intelligentie
Intelligentie is een ingewikkeld construct en wordt nog constant onderzocht. Naar de laatste wetenschappelijke inzichten wordt intelligentie omschreven vanuit het CHC-model. Dit model beschrijft intelligentie als een algehele indicatie van iemands vermogen, opgebouwd uit verschillende onderdelen. De onderliggende onderdelen worden opgedeeld in onder andere gekristalliseerde vaardigheden (reeds aangeleerde vaardigheden en algemene kennis) en fluïde vaardigheden (aanpassingsvaardigheden/redeneren).

Intelligentieonderzoek
Met een intelligentieonderzoek wordt een inschatting gemaakt van het cognitief functioneren van het kind. Het gaat hierbij altijd om een momentopname. Vanuit een intelligentieonderzoek volgt een intelligentieprofiel, waaruit eventuele sterke en zwakke kanten naar voren komen. Op basis van dit profiel kunnen wij adviezen geven om deze sterke en zwakke kanten beter aan te spreken. Deze adviezen kunnen vervolgens ingezet worden voor een op maat gemaakte aanpak voor uw kind, zowel thuis als op school.
Wij hebben verschillende onderzoeksmaterialen tot onze beschikking voor het in kaart brengen van intelligentie. Het meest gebruikte meetinstrument is de WISC-V-NL, welke te gebruiken is bij kinderen van 6 t/m 16 jaar. Voor jongere kinderen hebben wij de WPPSI-IV-NL en voor oudere kinderen en volwassenen hebben wij de WAIS-IV-NL. Ook kunnen wij non-verbaal intelligentieonderzoek uitvoeren door middel van de SON-R, bijvoorbeeld bij vermoedens van een taalontwikkelingsachterstand of bij anderstaligheid. Daarnaast beschikken wij ook over de relatief nieuwere intelligentietest van de IDS-2. Al met al proberen wij intelligentieonderzoek af te nemen naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten, passend bij uw specifieke hulpvraag.

Uitvoering onderzoek
U kunt uw kind bij O3 Schoolpsychologie aanmelden voor een intelligentieonderzoek. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op. Wij vragen de benodigde voorinformatie bij u op (vragenlijsten, aanmeldreden, schoolgegevens en eventueel andere relevante informatie). Indien nodig bellen wij nog met elkaar om de aanmelding door te spreken. Wanneer wij alle informatie hebben ontvangen, plannen wij een afspraak met u in. Deze afspraak beslaat ongeveer één dagdeel. Hierin starten we met een kort kennismakingsgesprek, gevolgd door de intelligentietest en, indien mogelijk, een terugkoppeling van de resultaten. Vervolgens schrijven wij een kort onderzoeksverslag, welke wij u toesturen. De kosten voor een intelligentieonderzoek kunt u terugvinden bij onze tarieven.

Let op: een intelligentieonderzoek is niet hetzelfde als een hoogbegaafdheidsonderzoek. Heeft u de vraag of uw kind mogelijk hoogbegaafd is? Raadpleeg dan onze pagina over hoogbegaafdheid.

Contact
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.