Autisme

Onder autisme vallen vele kenmerken, zoals problemen op sociaal gebied, moeite met veranderingen, goed analytisch vermogen, perfectionisme en een uitstekende detailwaarneming. Echter zijn dit persoonskenmerken die bij veel verschillende mensen voorkomen. In onderzoek naar autisme wordt aan de hand van de DSM-5 gekeken naar vastgelegde symptomen. Daarnaast wordt vastgesteld of de symptomen voor serieuze lijdensdruk en problemen op school, werk of in vrije tijd zorgen. 

De diagnose autismespectrumstoornis (ASS) wordt gesteld wanneer je voldoet aan alle kenmerken genoemd in domein A en 2 van de 4 kenmerken in domein B. 

A. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie, zoals blijkt uit: 

  • tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid 
  • tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag 
  • tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties 

B. Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten, zoals blijkt uit: 

  • stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak 
  • hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen 
  • zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn 
  • over- of onder reageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving 

Behandeling 

Autisme is een aangeboren stoornis, welke niet te genezen is. Daarom is behandeling gericht op psycho-educatie (voorlichting) en het omgaan met de klachten. Er wordt samen met de behandelaar bekeken waar er hulp en begeleiding bij nodig is. Naast psychologische hulp kan er ook bijvoorbeeld logopedie of passend/speciaal onderwijs nodig zijn. 

Contact  
Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. 

Voor meer informatie gaat u naar:
https://www.autisme.nl/