Fijn dat u de tijd neemt om onze klachtenregeling te lezen.

Klachtenregeling O3 Schoolpsychologie

O3 Schoolpsychologie wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren en zoveel als mogelijk klachten en incidenten vermijden. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening zoals die door ons geboden is. Wij waarderen het als u mogelijke klachten aan ons doorgeeft. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wij waarderen het wanneer u uw klacht eerst bespreekt met de betreffende medewerker. Vaak is dat voldoende gebleken om het probleem op te lossen. Indien u daarna nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht bespreken met de praktijk eigenaren van O3 Schoolpsychologie. Dit zijn de heren J. Clemens  en J.M.C Clemens (GZ-psycholoog). Indien uw klacht ook na dit gesprek nog bestaat, verzoeken we u uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de klachtencommissie.

Klachtenbehandeling

Klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden bij voorkeur door de klager rechtstreeks besproken met de direct betrokken medewerker van O3 Schoolpsychologie. Indien dit niet mogelijk is, treedt de interne procedure klachtenbehandeling in werking.

Interne klachtenbehandeling

Klager is gedurende één maand nadat hij een gebrek in de dienstverlening van O3 Schoolpsychologie heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bevoegd een klacht in te dienen bij de praktijkeigenaren van O3 Schoolpsychologie. Anonieme klachten worden daarbij niet in behandeling genomen. De klacht wordt vastgelegd in een op naam gemaakte klachten dossier.

Binnen twee weken na binnenkomst van de klacht ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging dan wel via email bericht en daarnaast de mededeling dat de klacht via de interne klachtenbehandeling van O3 Schoolpsychologie wordt afgehandeld. Wij streven er echter naar om dit binnen 5 werkdagen te doen.

De praktijk eigenaren overleggen met de intern betrokken medewerker(s) over de afhandeling van de klacht. Indien gewenst door klager of de praktijk eigenaren, vindt er binnen drie weken na binnenkomst van de klacht een gesprek plaats tussen de klager, de betrokken medewerker van O3 Schoolpsychologie en één van de praktijkeigenaren. Het doel is daarbij om tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen.

Klager ontvangt binnen twee weken na het gesprek over de klacht schriftelijk bericht van getroffen maatregelen en eventuele voorstellen om herhaling te voorkomen, dan wel een gemotiveerde verwerping van de betreffende klacht. Van elke klachtbehandeling wordt verslag gedaan, welke vervolgens opgenomen zal worden  in het klachtendossier.

Externe klachtenbehandeling

Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling voor de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. U kunt deze opvragen bij de heer J. Clemens van O3 Schoolpsychologie.