Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid laat zich tot op heden niet vangen in één algemeen aangenomen definitie. Momenteel zien wij hoogbegaafdheid bij O3 Schoolpsychologie voornamelijk als een samenkomst van hoge intellectuele capaciteiten, motivatie en creativiteit bij het kind. Dit is in lijn met de theoretische stroming van onderzoekers Renzulli en Mönks. Om daadwerkelijk tot uitblinken te komen, heeft het kind een passende omgeving (thuis, school en vrienden) nodig. Hoogbegaafdheid laat zich dus niet enkel beschrijven door een hoge IQ-score. Hiermee is een hoogbegaafdheidsonderzoek dan ook anders dan een intelligentieonderzoek.

Herkennen
Hoogbegaafdheid kan zich op veel verschillende manieren uiten. Soms zien ouders al jong een ontwikkelingsvoorsprong ontstaan. Het jonge kind leert nieuwe vaardigheden sneller dan andere kinderen, bijvoorbeeld leren praten, lopen, zelfstandig eten/aankleden of puzzelen. Sommige kinderen zijn al vroeg geïnteresseerd in letters en cijfers, hebben grotere interesse in de wereld om hen heen en stellen daar veel vragen over. Opvallend hoge schoolscores kunnen erbij horen wanneer het kind eenmaal naar school gaat. Dit is echter niet vanzelfsprekend, omdat onderpresteren vaak voorkomt bij hoogbegaafde kinderen. Onderpresteren kan ontstaan doordat kinderen gefrustreerd, verveeld of gedemotiveerd raken, omdat ze onvoldoende uitdaging ervaren. Ook kan het voorkomen dat kinderen niet meer naar verwachting presteren, omdat ze bang zijn geworden fouten te maken. Ze doen vaak minder ervaringen op met falen (veel taken lukken in één keer), waardoor het moeilijker voor hen is om met deze situaties om te gaan. Al met al hoeft hoogbegaafdheid dus niet tot uiting te komen in excellente schoolresultaten. Houd uw ogen dus open voor eventuele opvallendheden in de ontwikkeling en denkwijze van uw kind. Enkele andere kenmerken waar u op kunt letten, die kunnen passen bij hoogbegaafdheid, zijn: snelle denkstappen maken, een sterk geheugen en weinig herhaling nodig hebben. Heeft u vermoedens van hoogbegaafdheid bij uw kind? Neem dan eens vrijblijvend contact op met O3 Schoolpsychologie.

Onderzoek
Een onderzoek naar hoogbegaafdheid kan in sommige gevallen vergoed worden via de gemeente. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, gemeentelijke toegang (JGT/CJG) of een verwijzing van Jeugd- en gezinsteams (voor Alphen aan den Rijn) nodig. Het is ook mogelijk om het onderzoek zelf te bekostigen (zie onze tarieven).
Als eerste stap in het onderzoek kunt u uw kind bij O3 Schoolpsychologie aanmelden voor een hoogbegaafdheidsonderzoek. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op en vragen wij de benodigde voorinformatie bij u op. Wanneer wij alle informatie hebben ontvangen en de eventuele verwijzing van de gemeente geregeld is, plannen wij het onderzoek met u in.
De opbouw van het onderzoek verschilt per hulpvraag. Doorgaans wordt er gestart met een gesprek met u als ouders, om onder andere de ontwikkeling van uw kind door te spreken. Gaat het om een jongere (12+), dan is hij of zij ook aanwezig bij het gesprek. Daarnaast worden één of meerdere afspraken ingepland met uw kind, om een intelligentieonderzoek en aanvullend persoonlijkheidsonderzoek af te nemen. De resultaten worden uiteindelijk in een onderzoeksverslag beschreven en met u in een gesprek gedeeld. Naar aanleiding van de resultaten worden adviezen opgesteld voor thuis en op school.

Behandeling
Kinderen en/of ouders kunnen soms wat extra begeleiding nodig hebben om de hoogbegaafdheid beter te begrijpen of voor aanvullende tips. Vanuit O3 Schoolpsychologie bieden wij ook behandeling, in de vorm van psycho-educatie en ouderbegeleiding. Soms wordt er nog een aanvullende therapie ingezet, zoals cognitieve gedragstherapie. Voor een vergoed behandeltraject heeft u een verwijsbrief van de huisarts, gemeentelijke toegang (JGT/CJG) of verwijzing van Jeugd- en gezinsteams (voor Alphen aan den Rijn) nodig. Zelf-bekostigde behandelingen zijn ook een mogelijkheid.

Contact
Bent u benieuwd wat wij vanuit O3 Schoolpsychologie voor jullie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op om uw vragen te stellen of stuur rechtstreeks een e-mail naar [email protected].

Voor verdere informatie en tips voor ouders kunt u terecht bij Oudervereniging Balans.