Visie


Als uw kind moeilijkheden heeft om mee te komen op school, gedragsproblemen laat zien of niet lekker in zijn vel zit, dan kan het zinvol zijn om te starten met een psychodiagnostisch onderzoek. Hierin onderzoeken wij samen met u wat er speelt, wat de oorzaken zijn en wat u / leerkrachten en uw kind kunnen doen om de problemen te verminderen. Wij doen diagnostisch onderzoek door middel van gesprekken, het analyseren van schoolgegevens, en zetten tests en vragenlijsten in. Op basis daarvan maken we een rapport en bespreken we onze bevindingen en adviezen met u. Na het onderzoek ontvangt u het rapport met handelingsadviezen waar u en de professionals op school mee aan de slag kunnen. Soms adviseren we u na een diagnostisch onderzoek een behandeltraject of ouderbegeleiding op te starten.

 

Jasper Clemens

Cognitief psycholoog
SKJ: 130000311
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag, woensdag & donderdag

Jasper Clemens is de algemeen directeur en samen met Jan de oprichter van O3 Schoolpsychologie. Samen met het team overziet hij het aanbod van O3 Schoolpsychologie. Daarnaast geeft hij zelf verschillende behandelingen. Jasper is geregistreerd als psycholoog NIP en is gespecialiseerd in trauma, EMDR, rouwverwerking en cognitieve gedragstherapie.

Jan
Jan Clemens

GZ-psycholoog / K&J Psycholoog NIP
BIG: 69052095425
SKJ: 130000370
✉ [email protected]

Jan Clemens heeft samen met Jasper O3 Schoolpsychologie opgericht. Nu is hij geregistreerd als GZ psycholoog BIG, registerpsycholoog NIP, supervisor BAPD en dyslexiespecialist NIP-NVO. Jan is een waardevol onderdeel van het team: na ruim 20 jaar onderwijservaring, heeft Jan ook nog eens ruim 20 jaar ervaring als psycholoog. Door de onderwijservaring op het (speciaal) basisonderwijs lukt het Jan om praktische adviezen te geven en de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen zoveel mogelijk af te stemmen op school en thuis.

Nienke Veenhuizen

Orthopedagoog-Generalist
BIG: 99928949231
SKJ: 120001789
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag, dinsdag & donderdag

Nienke is orthopedagoog-generalist (BIG-geregistreerd). Als regiebehandelaar behandelt ze niet alleen haar eigen cliënten maar is ze ook betrokken bij cliënten van collega’s, en helpt ze de kwaliteit van zorg bij O3 te waarborgen. Nienke doet veel (complexe) diagnostiek, geeft cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding en dyslexiebehandeling. Hierbij gebruikt ze haar creativiteit en enthousiasme om aan te sluiten bij het kind, en ze staat voor goede gelijkwaardige afstemming met het systeem. Nienke heeft veel ervaring met dyslexie, hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, zelfbeeld en angst en is momenteel bezig zich verder te specialiseren als trauma-behandelaar.

Julia Bonnema

Orthopedagoog
SKJ: 120011784
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Julia Bonnema is werkzaam als orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. Momenteel is ze in opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Julia geeft diverse behandeltrajecten vorm op het gebied van dyslexie, AD(H)D, zelfbeeld en ouderbegeleiding. Daarbij zoekt ze naar een aanpak die aansluit bij het kind, het gezin en de school. Julia is met enkele kinderen bezig met het uitproberen van een nieuwe behandelmethode voor dyslexie: Asgaard Saga.

Carlijn Clemens

Psycholoog
SKJ: 130005771
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag-donderdag, om de week vrijdag

Carlijn Clemens is opgeleid als psycholoog en houdt zich bij O3 Schoolpsychologie met name bezig met organisatie en beleid. Hierbinnen vervult ze belangrijke taken op gebied van kwaliteitsmanagement, financiën en het verwerken van de nieuwe aanmeldingen. Ze heeft hierover ook regelmatig intern en extern overleg met verschillende belanghebbenden. Verder heeft ze zich als psycholoog vooral verdiept in leerproblemen als dyslexie en dyscalculie.

Monique Immerzeel

Psycholoog
SKJ: 130005394
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Monique is werkzaam als psycholoog bij O3 Schoolpsychologie. Monique heeft zich verdiept in dyslexie en geeft met veel plezier behandelingen aan kinderen met dyslexie. Op de maandagochtend komt Monique op een school in Leimuiden en op woensdag- in vrijdagochtend op een school in Nieuwkoop voor dyslexiebehandelingen namens O3 Schoolpsychologie. De overige dagen is ze op de praktijk aanwezig als behandelaar en diagnosticus. 

Nienke Simons

Psycholoog
SKJ: 130004779
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Nienke Simons is als psycholoog werkzaam bij O3 Schoolpsychologie. Nienke werkt graag vanuit de oplossingsgerichte psychologie met ouders en kinderen. Ze is regelmatig bezig met verschillende motivationele technieken. Verder verdiept Nienke zich onder andere in dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid en ouderbegeleiding. Momenteel voert Nienke op verschillende gebieden zowel diagnostiek als behandelingen uit.

Joy van Veen

Orthopedagoog
SKJ: 120007238
✉ [email protected]
Werkdagen: dinsdag

Joy van Veen is werkzaam als orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. Ze is gespecialiseerd in leerproblemen en neemt haar ervaring als leerkracht mee in het aansluiten bij de hulpvraag van een kind, de ouders en school. Hierbij vindt ze een goede samenwerking en een persoonlijke aanpak van groot belang. Joy verricht binnen de praktijk zowel diagnostiek als behandeling op verschillende gebieden. Daarnaast is zij geschoold om met kinderen te werken met Brain Blocks. Momenteel is Joy alleen op de dinsdag aanwezig op de praktijk, omdat ze bezig is met de ECHA opleiding Specialist Hoogbegaafdheid.

Melanie Verbij

Psycholoog
SKJ: 130006249
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Melanie Verbij is werkzaam als psycholoog bij O3 Schoolpsychologie. Ze heeft zich onder andere verdiept in de executieve functies bij kinderen. Melanie doet momenteel psychodiagnostisch onderzoek en voert dyslexiebehandelingen uit. Ook geeft zij behandeling en persoonlijke begeleiding bij andere hulpvragen. Op de woensdagochtend is Melanie op een school in Woubrugge voor dyslexiebehandelingen namens O3 Schoolpsychologie.

Anna-Ruth Visscher

Orthopedagoog
SKJ: 120007279
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag en donderdag

Anna-Ruth is orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. In haar dyslexiebehandelingen toont ze veel betrokkenheid en zoekt ze passende werkvormen met de leerling, de school en de ouders. Eén dag in de week geeft ze in naam van O3 Schoolpsychologie dyslexiebehandelingen op een basisschool in Gouda. 

Jamie Dirkx

Orthopedagoog in opleiding
✉ [email protected]
Werkdagen: maandag t/m woensdag

Jamie Dirkx is werkzaam als stagiaire bij O3 Schoolpsychologie. Jamie volgt de masteropleiding Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs aan de Universiteit van Leiden. Jamie voert onder supervisie van haar begeleider verschillende taken uit binnen de praktijk. Zo kijkt ze graag mee met onderzoeken en behandelingen, maar geeft ze  ook zelf behandelingen en voert ze onderzoek(taken) uit. 

Millicent Esselink

Orthopedagoog in opleiding
✉ [email protected]
Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

Millicent Esselink is werkzaam als stagiaire bij O3 Schoolpsychologie. Millicent volgt de masteropleiding Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze voert onder supervisie van haar begeleiders verschillende taken uit binnen de praktijk. Dit betreft het meekijken met onderzoeken en behandelingen, maar ook het geven van behandelingen en uitvoeren van (onderzoek)taken. Daarnaast is ze werkzaam als leerkracht op een basisschool.