Visie


Als uw kind moeilijkheden heeft om mee te komen op school, gedragsproblemen laat zien of niet lekker in zijn vel zit, dan kan het zinvol zijn om te starten met een psychodiagnostisch onderzoek. Hierin onderzoeken wij samen met u wat er speelt, wat de oorzaken zijn en wat u / leerkrachten en uw kind kunnen doen om de problemen te verminderen. Wij doen diagnostisch onderzoek door middel van gesprekken, het analyseren van schoolgegevens, en zetten tests en vragenlijsten in. Op basis daarvan maken we een rapport en bespreken we onze bevindingen en adviezen met u. Na het onderzoek ontvangt u het rapport met handelingsadviezen waar u en de professionals op school mee aan de slag kunnen. Soms adviseren we u na een diagnostisch onderzoek een behandeltraject of ouderbegeleiding op te starten.

 

Jasper Clemens

Cognitief psycholoog
SKJ: 130000311

Jasper Clemens is samen met Jan de eigenaar van O3 Schoolpsychologie. Samen met het team overziet hij het aanbod van O3 Schoolpsychologie. Jasper is geregistreerd als psycholoog NIP en is gespecialiseerd in trauma, EMDR, rouwverwerking en cognitieve gedragstherapie. Jasper is werkzaam op de praktijk op maandag, woensdag en donderdag.

Jan
Jan Clemens

GZ-psycholoog / K&J Psycholoog NIP
BIG: 69052095425
SKJ: 130000370

Jan Clemens heeft samen met Jasper O3 Schoolpsychologie opgericht. Nu is hij geregistreerd als GZ psycholoog BIG, registerpsycholoog NIP, supervisor BAPD en dyslexiespecialist NIP-NVO. Jan is een waardevolle toevoeging aan het team: na ruim 20 jaar onderwijservaring, heeft Jan ook nog eens ruim 20 jaar ervaring als psycholoog. Door de onderwijservaring op het (speciaal) basisonderwijs lukt het Jan om praktische adviezen te geven en de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen waar mogelijk af te stemmen op school en thuis.

Nienke Veenhuizen

Orthopedagoog-Generalist
BIG: 99928949231
SKJ: 120001789

Nienke is orthopedagoog-generalist (BIG-geregistreerd). Als regiebehandelaar behandelt ze niet alleen haar eigen cliënten maar is ze ook betrokken bij cliënten van collega’s, en helpt ze de kwaliteit van zorg bij O3 te waarborgen. Nienke doet veel (complexe) diagnostiek, geeft cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding en dyslexiebehandeling. Hierbij gebruikt ze haar creativiteit en enthousiasme om aan te sluiten bij het kind, en ze staat voor goede gelijkwaardige afstemming met het systeem. Nienke heeft veel ervaring met dyslexie, hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, zelfbeeld en angst en is momenteel bezig zich verder te specialiseren als trauma-behandelaar.

Julia Bonnema

Orthopedagoog
SKJ: 120011784

Julia Bonnema is werkzaam als orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. Ze geeft diverse behandeltrajecten vorm op het gebied van dyslexie, AD(H)D, zelfbeeld en ouderbegeleiding. Daarbij zoekt Julia naar een aanpak die aansluit bij het kind, het gezin en de school. Sinds kort is Julia met enkele kinderen bezig met het uitproberen van een nieuwe behandelmethode voor dyslexie: Asgaard Saga. Haar werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag.

Carlijn Clemens

Psycholoog
SKJ: 130005771

Carlijn Clemens is psycholoog bij O3 Schoolpsychologie. Ze verdiept zich met name in leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Ze staat voor een speelse benadering, waarbij naast hard werken ook ruimte is voor humor en plezier! Ook zet ze haar wetenschappelijke vaardigheden in om evidence-based te kunnen werken. Verder is Carlijn de eerste contactpersoon voor nieuwe aanmeldingen en verdeelt ze de hulpvragen over ons team. Tot slot houdt zij zich bezig met het kwaliteitsbeleid en het financiële beleid van O3 Schoolpsychologie en heeft hiervoor regelmatig overleg met onze opdrachtgevers. Werkdagen: maandag t/m donderdag, tweewekelijks op vrijdag.

Monique Immerzeel

Psycholoog
SKJ: 130005394

Monique is werkzaam als psycholoog bij O3 Schoolpsychologie. Monique heeft zich verdiept in dyslexie en geeft met veel plezier behandelingen aan kinderen met dyslexie. Daarnaast is ze werkzaam als diagnosticus. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Nienke Simons

Psycholoog
SKJ: 130004779

Nienke Simons is als psycholoog werkzaam bij O3 Schoolpsychologie. Nienke werkt graag vanuit de oplossingsgerichte psychologie met ouders en kinderen. Ze is regelmatig bezig met verschillende motivationele technieken. Verder verdiept Nienke zich onder andere in dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid en ouderbegeleiding. Momenteel voert Nienke op verschillende gebieden zowel diagnostiek als behandelingen uit. Nienke is aanwezig op de praktijk op dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag is zij vanuit O3 Schoolpsychologie aanwezig op een school in Nieuwkoop voor dyslexiebehandelingen.

Joy van Veen

Orthopedagoog
SKJ: 120007238

Joy van Veen is werkzaam als orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. Ze is gespecialiseerd in leerproblemen en neemt haar ervaring als leerkracht mee in het aansluiten bij de hulpvraag van een kind, de ouders en school. Hierbij vindt ze een goede samenwerking en een persoonlijke aanpak van groot belang. Joy verricht binnen de praktijk zowel diagnostiek als behandeling op verschillende gebieden. Daarnaast is zij geschoold om met kinderen te werken met Brain Blocks. Momenteel is Joy alleen op de dinsdag aanwezig op de praktijk, omdat ze bezig is met de ECHA opleiding Specialist Hoogbegaafdheid.

Melanie Verbij

Psycholoog
SKJ: 130006249

Melanie Verbij is werkzaam als psycholoog bij O3 Schoolpsychologie. Ze heeft zich onder andere verdiept in de executieve functies bij kinderen. Melanie doet momenteel psychodiagnostisch onderzoek en voert dyslexiebehandelingen uit. Ook geeft zij behandeling en persoonlijke begeleiding bij andere hulpvragen. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Op de woensdagochtend is Melanie op een school in Woubrugge voor dyslexiebehandelingen namens O3 Schoolpsychologie.

Anna-Ruth Visscher

Orthopedagoog
SKJ: 120007279

Anna-Ruth is orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. In haar dyslexiebehandelingen toont ze veel betrokkenheid en zoekt ze passende werkvormen met de leerling, de school en de ouders. Eén dag in de week geeft ze in naam van O3 Schoolpsychologie dyslexiebehandelingen op een basisschool in Gouda. Anna-Ruth is op de maandag en donderdag werkzaam bij O3 Schoolpsychologie.

Lisa Kool

Orthopedagoog in opleiding

Lisa Kool is werkzaam als stagiaire bij O3 Schoolpsychologie. Lisa volgt de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen met een specialisatie in Leerproblemen aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar stage bij O3 Schoolpsychologie kijkt Lisa mee bij haar collega’s, maar voert zij ook onder supervisie (delen van) onderzoek en behandelingen uit. Op dinsdag, woensdag en donderdag is Lisa werkzaam op de praktijk.

Lisa van Leeuwen

Orthopedagoog in opleiding

Lisa van Leeuwen is werkzaam als stagiaire bij O3 Schoolpsychologie. Lisa volgt de masteropleiding Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Lisa voert onder supervisie van haar begeleider verschillende taken uit binnen de praktijk. Zo kijkt ze graag mee met onderzoeken en behandelingen, maar geeft ze binnenkort ook zelf behandelingen en voert ze onderzoek(staken) uit. Daarnaast is ze leerkracht op een basisschool. Op maandag, dinsdag en woensdag versterkt Lisa het team.