Visie


Als uw kind moeilijkheden heeft om mee te komen op school, gedragsproblemen laat zien of niet lekker in zijn vel zit, dan kan het zinvol zijn om te starten met een psychodiagnostisch onderzoek. Hierin onderzoeken wij samen met u wat er speelt, wat de oorzaken zijn en wat u / leerkrachten en uw kind kunnen doen om de problemen te verminderen. Wij doen diagnostisch onderzoek door middel van gesprekken, het analyseren van schoolgegevens, en zetten tests en vragenlijsten in. Op basis daarvan maken we een rapport en bespreken we onze bevindingen en adviezen met u. Na het onderzoek ontvangt u het rapport met handelingsadviezen waar u en de professionals op school mee aan de slag kunnen. Soms adviseren we u na een diagnostisch onderzoek een behandeltraject of ouderbegeleiding op te starten.

 

Jasper Clemens

Cognitief psycholoog
SKJ: 130000311

* [email protected]
) 06-28118646
Werkdagen: maandag, woensdag & donderdag

Jasper Clemens is de algemeen directeur en samen met Jan de oprichter van O3 Schoolpsychologie. Samen met het team overziet hij het aanbod van O3 Schoolpsychologie. Daarnaast geeft hij zelf verschillende behandelingen. Jasper is geregistreerd als psycholoog NIP en is gespecialiseerd in trauma, EMDR, rouwverwerking en cognitieve gedragstherapie.

Jan
Jan Clemens

GZ-psycholoog / K&J Psycholoog NIP
BIG: 69052095425
SKJ: 130000370
* [email protected]
) 06-52685308

Jan Clemens heeft samen met Jasper O3 Schoolpsychologie opgericht. Nu is hij geregistreerd als GZ psycholoog BIG, registerpsycholoog NIP, supervisor BAPD en dyslexiespecialist NIP-NVO. Jan is een waardevol onderdeel van het team: na ruim 20 jaar onderwijservaring, heeft Jan ook nog eens ruim 20 jaar ervaring als psycholoog. Door de onderwijservaring op het (speciaal) basisonderwijs lukt het Jan om praktische adviezen te geven en de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen zoveel mogelijk af te stemmen op school en thuis.

Nienke Veenhuizen

Orthopedagoog-Generalist
BIG: 99928949231
SKJ: 120001789
* [email protected]
) 06-39509753
Werkdagen: woensdag & donderdag

Nienke is orthopedagoog-generalist (BIG-geregistreerd). Als regiebehandelaar is ze betrokken bij cliënten van collega’s, en helpt ze de kwaliteit van zorg bij O3 te waarborgen. Zij kan ons team effectief ondersteunen en begeleiden vanuit haar ervaring met (complexe) diagnostiek, cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding en dyslexiebehandeling. Ze heeft veel gewerkt met cliënten met dyslexie, hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, zelfbeeld, angst en trauma.

Julia Bonnema

Orthopedagoog
SKJ: 120011784
* [email protected]
) 06-39505847
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Julia Bonnema is werkzaam als orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. Momenteel is ze in opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Julia geeft diverse behandeltrajecten vorm op het gebied van dyslexie, AD(H)D, zelfbeeld en ouderbegeleiding. Daarbij zoekt ze naar een aanpak die aansluit bij het kind, het gezin en de school. Julia is met enkele kinderen bezig met het uitproberen van een nieuwe behandelmethode voor dyslexie: Asgaard Saga.

Monique Immerzeel

Psycholoog
SKJ: 130005394
* [email protected]
) 06-39509752
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Monique is werkzaam als psycholoog bij O3 Schoolpsychologie. Monique heeft zich verdiept in dyslexie en geeft met veel plezier behandelingen aan kinderen met dyslexie. Op de maandagochtend komt Monique op een school in Leimuiden voor dyslexiebehandelingen namens O3 Schoolpsychologie. De overige dagen is ze op de praktijk aanwezig als behandelaar en diagnosticus. Tot slot vervult Monique taken op gebied van de financiële administratie.

Nienke Simons

Psycholoog
SKJ: 130004779
* [email protected]
) 06-39509751
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Nienke Simons is als psycholoog werkzaam bij O3 Schoolpsychologie. Nienke werkt graag vanuit de oplossingsgerichte psychologie met ouders en kinderen. Ze is regelmatig bezig met verschillende motivationele technieken. Verder verdiept Nienke zich onder andere in dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid en ouderbegeleiding. Momenteel voert Nienke op verschillende gebieden zowel diagnostiek als behandelingen uit.

Melanie Verbij

Psycholoog
SKJ: 130006249
* [email protected]
) 06-39505845
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Melanie Verbij is werkzaam als psycholoog bij O3 Schoolpsychologie. Ze heeft zich onder andere verdiept in de executieve functies bij kinderen. Melanie doet momenteel psychodiagnostisch onderzoek en voert dyslexiebehandelingen uit. Ook geeft zij behandeling en persoonlijke begeleiding bij andere hulpvragen. Op de woensdagochtend is Melanie op een school in Woubrugge voor dyslexiebehandelingen namens O3 Schoolpsychologie.

Jamie Dirkx

Orthopedagoog

* [email protected]
) 06-39505848
Werkdagen: maandag-woensdag, vrijdag

Jamie Dirkx is werkzaam als orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. Jamie volgde de masteropleiding Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs aan de Universiteit van Leiden. Jamie voert verschillende taken uit. Op maandag geeft ze dyslexiebehandeling op een school in Nieuwkoop namens O3 Schoolpsychologie en haar overige werkdagen is ze op de praktijk bezig met zowel onderzoeken als behandeling.

Anna-Ruth Visscher

Orthopedagoog
SKJ: 120007279
* [email protected]
) 06-39505844
Werkdagen: maandag en donderdag

Anna-Ruth is orthopedagoog bij O3 Schoolpsychologie. In haar dyslexiebehandelingen toont ze veel betrokkenheid en zoekt ze passende werkvormen met de leerling, de school en de ouders. Eén dag in de week geeft ze in naam van O3 Schoolpsychologie dyslexiebehandelingen op een basisschool in Gouda. 
Laura Hoogenboom

Psycholoog
* [email protected]
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Laura Hoogenboom is werkzaam als psycholoog bij O3 Schoolpsychologie. Laura volgde de masteropleiding Schoolpsychologie aan de Universiteit van Leiden. Laura voert verschillende taken uit op de praktijk, waarbij ze zich bezighoudt met zowel onderzoeken als behandeling.

Iris Haasnoot

Orthopedagoog in opleiding
* [email protected]
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Iris Haasnoot loopt stage bij O3 Schoolpsychologie. Iris volgt de masteropleiding Education & Child Studies (specialisatie: Leerproblemen) aan de Universiteit van Leiden en is reeds afgestudeerd in de specialisatie Taalstoornissen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hierbij heeft ze zich o.a. verdiept in dyslexie, TOS, meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen met gehoorverlies. Ze voert onder supervisie verschillende taken uit binnen de praktijk, zoals meekijken en gedeeltelijk uitvoeren van behandeling en onderzoeken. Hiernaast werkt zij op de woensdagen ook als intakefunctionaris.
Amber Vis

Orthopedagoog in opleiding
* [email protected]
Werkdagen: woensdag t/m vrijdag

Amber Vis loopt stage bij O3 Schoolpsychologie. Amber volgt de masteropleiding Education & Child Studies aan de Universiteit van Leiden, na eerst de pre-master Pedagogische Wetenschappen succesvol afgerond te hebben. Ze voert onder supervisie verschillende taken uit binnen de praktijk, zoals meekijken en gedeeltelijk uitvoeren van behandeling en onderzoeken.