Andere onderzoeken

Schoolonderzoek

Soms vinden ouders of school het fijn om bijvoorbeeld de schoolrendementen opnieuw te laten bekijken. Daarvoor gebruiken wij de LVS toetsen van Boom. Deze zijn (net als de CITO) ook door het ministerie erkend als toets voor de leerrendementen. Zo een onderzoek wordt vaak door ouders en incidenteel door een school betaald.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Uiteraard doen wij ook onderzoeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarbij kunnen problemen vast gesteld worden in angsten, depressies en PTSS. Maar ook zijn we bekend met problemen rond de rouwverwerking van kinderen en jongeren.

Ander onderzoek

Naast dyslexieonderzoek of intelligentieonderzoek kan onderzoek van andere aspecten van groot belang zijn. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de specifieke zorgvraag zijn er diverse mogelijkheden, zoals onderzoek van: persoonlijkheid, gedrag, motivatie, creativiteit, concentratie en neuropsychologisch functioneren. Deze testen of observaties leiden tot een meer samenhangend beeld van het functioneren van uw kind. Deze informatie wordt door middel van psychologische testen, via observatie(s) of via vragenlijsten verzameld.

Principieel wordt waar mogelijk uitsluitend met COTAN goedgekeurde onderzoeksmiddelen gewerkt.