Hoogbegaafd

“Hoogbegaafdheid”  kan gaan over kinderen met uitzonderlijke denkcapaciteiten die met doorzettingsvermogen hun gaven creatief kunnen inzetten. Maar er zijn veel hindernissen.  Hoogbegaafde kinderen hebben nogal eens specifieke begeleiding nodig binnen de eigen school of zijn aangewezen op een specifieke school.

 

Ouders en leerkrachten van deze kinderen zitten nogal eens met grote vragen.

Kinderen met uitzonderlijke denkcapaciteiten lopen soms juist vast, geven de moed op en raken juist afgesloten i.p.v. creatief.

 

O3 biedt graag de diagnostiek, advisering en/of de begeleiding die u wenst. Wij werken daarbij met het coachingsmodel, dus vanuit de leervragen van het kind.