Keurmerk Dyslexie

 

 

Wij zijn bijzonder blij met het verkrijgen van het Keurmerk Dyslexie van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Het keurmerk verzekert u als ouder ervan dat uw kind de kwaliteit van diagnose en behandeling krijgt die nodig is om uw kind weer plezier te laten krijgen in lezen en schrijven. Dit wordt vergoed door uw basisverzekering.

Voorwaarden voor vergoede zorg:

  • Uw kind is 7 t/m 12 jaar (in 2012) en heeft of zijn vermoedens van enkelvoudige ernstige dyslexie.
  • Voor 2013 geldt dat uw kind 7 jaar of ouder moet zijn en op het primair of speciaal onderwijs zit.
  • Uw kind scoort bij de  10 % zwakste lezers (bv. E-score) vergeleken met zijn of haar normgroep. OF uw kind behoort bij de 16 % zwakste voor LEZEN én bij de 10 % zwakste voor SPELLEN.
  • Er dient minimaal 2 maal gedurende een langere periode een interventie gepleegd op lezen en spelling.
  • Er zijn geen andere stoornissen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de dyslexie. Stoornissen die geen invloed hebben op de leesvaardigheid mogen wel. Ook stoornissen die in remissie zijn mogen (bijvoorbeeld ADHD die goed behandeld is met medicatie en/of werkgeheugen training. Een werkgeheugen training kunnen wij in de tweedelijns psychologische zorg voor u verzorgen).

Als u denkt dat uw kind enkelvoudige ernstige dyslexie heeft, neem dan contact met ons op. Of vul het contactformulier in.