Wijzigingen Jeugdhulp 2024

Wijzigingen Jeugdhulp 2024 in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem

Sinds 2018 heeft Go! voor Jeugd de jeugdhulp verzorgd in de gemeentes Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Tot het einde van 2023 is Go! voor Jeugd hier nog voor verantwoordelijk. Vanaf 1 januari 2024 gaat dit veranderen. We vinden het belangrijk om onze cliënten tijdig te informeren van de wijzigingen. Hieronder leest u wat we op dit moment al weten.

Vanaf 1 januari 2024 zal een nog op te richten Jeugd- en Gezinsstichting de organisatie van de zorg voor cliënten uit Alphen aan den Rijn oppakken. Er wordt momenteel hard gewerkt om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat de continuïteit van de zorg gewaarborgd wordt. De stichting zal een deel van de jeugdhulp zelf uitvoeren, en een deel uitbesteden aan specialistische aanbieders, zoals O3 Schoolpsychologie. Momenteel zijn we hard bezig in te schrijven op het inkooptraject van de gemeente voor 2024, zodat wij voor cliënten uit Alphen aan den Rijn dezelfde hulp kunnen blijven bieden. In september 2023 horen we hiervan naar verwachting de uitkomst.

Gemeente Kaag en Braassem heeft besloten aan te sluiten bij een reeds bestaande regionale organisatie, Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Hiermee zijn wij als aanbieder al gecontracteerd. Vanaf 2024 zal ons contract uitgebreid worden voor gemeente Kaag en Braassem. We zijn spannen ons momenteel in voor een soepele overdracht, zodat we onze cliënten uit deze gemeente dezelfde zorg kunnen blijven bieden.

We streven ernaar u zo goed mogelijk op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Bestaande cliënten zullen ook vanuit de gemeente geïnformeerd worden. Zodra de nieuwe zorgroutes helemaal bekend zijn, zullen we de informatie op onze website hier ook op aanpassen.

Bij eventuele vragen over uw situatie kunt u gerust contact zoeken, dan denken we graag met u mee.