Nieuwe dyslexieprotocollen – webinar

Per 1 september 2021 is de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie in werking getreden. Deze richtlijn gaat over Dyslexie in het algemeen en is ontwikkeld in samenwerking met verschillende beroepsverenigingen.

Op 1 januari 2022 zal het nieuwe dyslexieprotocol voor de vergoede zorg in werking treden. Het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) is door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) ontwikkeld en sluit aan bij de richtlijn.

Wat betekent dit voor uw kind? Wat zijn de belangrijkste veranderingen wat betreft dyslexieonderzoek en behandeling? Op dinsdagavond 25 januari zal Oudervereniging Balans in samenwerking met DyslexieCentraal en het NKD een webinar organiseren over dyslexie op de basisschool. De webinar vindt online (via ZOOM) plaats van 20.00u tot 21.00u. Bij interesse kunt u zich nu alvast gratis registreren.

Wij adviseren alle ouders die vermoeden dat hun kind dyslexie heeft deze webinar te volgen.