Verlenging NKD keurmerk

Als praktijk hebben wij de kwaliteit van onze zorg hoog in het vaandel staan. Wij vinden het dan ook belangrijk om te werken volgens de kwaliteitseisen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Begin februari is een audit op de praktijk uitgevoerd, om de kwaliteit van onze zorg na te gaan. De audit wordt altijd uitgevoerd door een externe partij. Er is gekeken naar verschillende gebieden, zoals diagnostiek, behandeling, professionalisering, wachttijden, contact met scholen en cliënttevredenheid. Bij de audit is onafhankelijk vastgesteld dat onze werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen wat betreft kwaliteit, veiligheid en gezondheid.

Naar aanleiding van de audit hebben wij inmiddels ons vernieuwde Kiwa certificaat mogen ontvangen, waarmee wij de komende drie jaar weer beschikken over het NKD-Keurmerk Dyslexie. Een prestatie waar wij als team ontzettend trots op zijn!

In het kader van onze kwaliteit staan wij altijd open voor feedback. Merkt u verbeterpunten op? Neem dan graag contact met ons op via [email protected].